Anglès intermedi conversa (B1.2) -dimecres (Codi 522)

Opcions


Protecció de dades
Les dades que ens faciliteu s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de Palafrugell per a deixar constància de la inscripció a les activitats municipals. En la gestió d'aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l'Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-vos a l'Alcalde-President de l'Ajuntament.


Informació bàsica

L'activitat comença el 04/10/2017 i acaba el 14/03/2018

Lloc: Centre Municipal d'Educació - Carrer Bruguerol, 12, Palafrugell
Telèfon: 972304345
Correu electrònic: educacio@palafrugell.cat
Organitzat per: Àrea d'educació http://educaciopalafrugell.cat

Descripció de l'activitat

logo ajpalafrugell educacio color

Descripció de l'activitat

Arribar al nivell B1 que serà l’equivalent de la meitat del curs Intermedi. Es farà repàs i consolidació del temps verbals ja estudiats per arribar a aquest nivell. Afegirem el condicional (primer, segon i tercer) i el present perfect continious. Els nous conceptes que estudiarem seran, entre d’altres, l’ús de can, could, be able to, have to, must, should.

Adreçat a

Persones adultes amb coneixements corresponents a un nivell B1.1. com el que s’assoleix amb el 2n curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Les persones interessades a incorporar-s‘hi hauran de passar una prova de nivell que serà dijous 21 o divendres 22 de setembre entre les  16 i les  19h.

Calendari

1r trimestre: del 4 d'octubre al 20 de desembre de 2017

2n trimestre: del 10 de gener al 14 de març de 2018

NOVETAT! Al finalitzar el curs, per els que vulguin continuar o apuntar-s'hi per primera vegada, es faran uns cursets monogràfics d'idiomes d'abril a maig. Les inscripcions seran el mes de desembre.

Horari

Dimecres de 9.15 a 10.45h

Preu

30€ cada trimestre 

Lloc de realització

Centre Municipal d'Educació

Inscripcions

1r trimestre: del 12 al 24 de setembre en aquest  formulari

Més informació