Anglès intermedi -conversa

Opcions


Protecció de dades
Les dades que ens faciliteu s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de Palafrugell per a deixar constància de la inscripció a les activitats municipals. En la gestió d'aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l'Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-vos a l'Alcalde-President de l'Ajuntament.


Informació bàsica

L'activitat comença el 14/02/2019 i acaba el 30/05/2019

Lloc: Centre Municipal d'Educació - Carrer Bruguerol, 12, Palafrugell
Telèfon: 972304345
Correu electrònic: educacio@palafrugell.cat
Organitzat per: Àrea d'educació http://educaciopalafrugell.cat

Descripció de l'activitat

logo ajpalafrugell educacio color

Descripció de l'activitat

Curs bàsicament oral. Arribar al nivell B1 que serà l’equivalent de la meitat del curs Intermedi. Es farà repàs i consolidació del temps verbals ja estudiats per arribar a aquest nivell. Afegirem el condicional (primer, segon i tercer) i el present perfect continious. Els nous conceptes que estudiarem seran, entre d’altres, l’ús de can, could, be able to, have to, must, should.

Adreçat a

Persones adultes amb coneixements corresponents a un nivell B1.1. com el que s’assoleix amb el 2n curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Aquest curs va començar a l'octubre. Les persones interessades a incorporar-s'hi ho podran fer en funció del nombre de vacants i del resultat de la prova de nivell del dimarts 22 de gener de 17 a 18.30 h. 

Calendari

2n quadrimestre: del 14 de febrer al 30 de maig de 2019

Horari

Dijous de 17.30 a 19.00 h

Preu

55 € el quadrimestre 

Lloc de realització

Centre Municipal d'Educació

Inscripcions

Del 9 al 27 de gener en aquest  formulari

Més informació