Aigua gim - tardes

Opcions


Protecció de dades
Les dades que ens faciliteu s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de Palafrugell per a deixar constància de la inscripció a les activitats municipals. En la gestió d'aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l'Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-vos a l'Alcalde-President de l'Ajuntament.


Informació bàsica

L'activitat comença el 02/10/2014 i acaba el 18/06/2015

Lloc: Piscina Municipal de Palafrugell - Carrer Àngel Guimerà, 20, Palafrugell
Telèfon: 972304494
Correu electrònic: piscina@palafrugell.cat
Organitzat per: Institut Municipal d'Esports http://esportspalafrugell.cat

Descripció de l'activitat

Descripció de l'activitat

L’objectiu és treballar les capacitats físiques (tant bàsiques com coordenatives) a l'aigua a través d'una gran diversitat d'activitats: circuits, exercicis analítics, jocs, activitats amb suport musical, natació...

Adreçat a

Qui vulgui gaudir d'un bon estat de salut i d'una forma física equilibrada. Cal saber nedar

Calendari

Dimarts i dijous d'octubre a juny.

Horari

De 20.15 a 21.00h

Preu

113,00 euros trimestrals (activitat anual amb pagament trimestral).

Preu abonats/des.- 84,75 euros

Inscripcions

Abonats/des a l'IMEP: del 10 al 22 de setembre

Públic en general: del 13 al 22 de setembre

Més informació