Anglès intermedi -conversa (Codi 523)

Opcions


Protecció de dades
Les dades que ens faciliteu s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de Palafrugell per a deixar constància de la inscripció a les activitats municipals. En la gestió d'aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l'Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-vos a l'Alcalde-President de l'Ajuntament.


Informació bàsica

L'activitat comença el 05/10/2017 i acaba el 15/03/2018

Lloc: Centre Municipal d'Educació - Carrer Bruguerol, 12, Palafrugell
Telèfon: 972304345
Correu electrònic: educacio@palafrugell.cat
Organitzat per: Àrea d'educació http://educaciopalafrugell.cat

Descripció de l'activitat

logo ajpalafrugell educacio color

Descripció de l'activitat

Arribar al nivell B1 que serà l’equivalent de la meitat del curs Intermedi. Es farà repàs i consolidació del temps verbals ja estudiats per arribar a aquest nivell. Afegirem el condicional (primer, segon i tercer) i el present perfect continious. Els nous conceptes que estudiarem seran, entre d’altres, l’ús de can, could, be able to, have to, must, should.

Adreçat a

Persones adultes amb coneixements corresponents a un nivell B1.1. com el que s’assoleix amb el 2n curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Aquest curs va començar a l'octubre. Les persones interessades a incorporar-s'hi ho podran fer en funció del nombre de vacants i del resultat de la prova de nivell que hauran de passar dilluns 4 o dilluns 11 de desembre entre 17 h i 18.30 h. Una vegada feta la inscripció rebreu un missatge entre el 18 i 22 de desembre per a confirmar la matrícula.

Calendari

1r trimestre: del 5 d'octubre al 21 de desembre de 2017

2n trimestre: de l'11 de gener al 15 de març de 2018

Horari

Dijous de 19,30 a 21h

Preu

30€ cada trimestre 

Lloc de realització

Centre Municipal d'Educació

Inscripcions

del 4 al 17 de desembre en aquest  formulari

Més informació