Anglès intermedi -conversa

Opcions


Protecció de dades
Les dades que ens faciliteu s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de Palafrugell per a deixar constància de la inscripció a les activitats municipals. En la gestió d'aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l'Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-vos a l'Alcalde-President de l'Ajuntament.


Informació bàsica

L'activitat comença el 04/10/2018 i acaba el 30/05/2019

Lloc: Centre Municipal d'Educació - Carrer Bruguerol, 12, Palafrugell
Telèfon: 972304345
Correu electrònic: educacio@palafrugell.cat
Organitzat per: Àrea d'educació http://educaciopalafrugell.cat

Descripció de l'activitat

logo ajpalafrugell educacio color

Descripció de l'activitat

Curs bàsicament oral. Arribar al nivell B1 que serà l’equivalent de la meitat del curs Intermedi. Es farà repàs i consolidació del temps verbals ja estudiats per arribar a aquest nivell. Afegirem el condicional (primer, segon i tercer) i el present perfect continious. Els nous conceptes que estudiarem seran, entre d’altres, l’ús de can, could, be able to, have to, must, should.

Adreçat a

Persones adultes amb coneixements corresponents a un nivell B1.1. com el que s’assoleix amb el 2n curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Les persones interessades hauran de passar una prova de nivell el dijous 13 de setembre, de 17.30 a 19.30 h. Tanmateix, les persones que han cursat el nivell anterior no cal que facin la prova de nivell.

Calendari

1r quadrimestre: del 4 d'octubre de 2018 al 7 de febrer de 2019

2n quadrimestre: del 14 de febrer al 30 de maig de 2019

Horari

Dijous de 17.30 a 19.00 h

Preu

55 € cada quadrimestre 

Lloc de realització

Centre Municipal d'Educació

Inscripcions

1r quadrimestre: del 8 al 20 de setembre en aquest formulari 

Més informació